Varumärke (2) - kopia


Din trygghet som kund är av högsta prioritet för för mig!

Du kan alltid lita på att ditt ärende och dina kontaktuppgifter stannar inom företaget.
Inga uppgifter säljs, byts, eller på annat sätt lämnas över till andra företag eller personer.


 

Linda Lindberg, Linnova Karriär

Telefon: 
070-360 48 66

E-post:

linda@linnovakarriar.com


Postadress: Dillvägen 12, 961 47 Boden 

Besöksadress: Pontonjärvägen 10 (vån 2), 961 43 Boden