linda lindberg stor - kopia (2)

Information och FAQ om coaching

Linda Lindberg

Hej,
Linda heter jag, och det är jag som kommer att vara din coach och vägledare om du väljer att anlita mig.

Jag vill börja med att välkomna dig hit och säga att jag är väldigt glad att du läser det här just nu. För det betyder att du vill något mer med ditt företagande, något bättre. Eller hur?
Och du undrar säkert också om jag är rätt coach att anlita för just det.

För att hitta svar på dina frågor, kan du läsa texten på den här sidan. Här hittar du information om allt från samtalsupplägg, olika samtalsformer till priser och annat matnyttigt.
Och det viktigaste av allt: du får information om din trygghet innan-, under- och efter samarbete med mig.

Har du frågor som du inte hittar svar på eller hellre vill att jag berättar för dig: kontakta mig så rätar vi ut alla frågetecken.

Varmt Välkommen! 

Känner du att du vill något mer i ditt liv och företagande än du har just nu?
Känns det som att du inte riktigt når fram till din fulla potential som företagare och människa?
Står något i vägen, och/eller känns det som att det inte ”borde” vara så här svårt att lyckas?

Då kan coaching hjälpa dig.
Via ett skräddarsytt upplägg och metoder som passar dig, får du fatt i svaren som hjälper dig att nå det liv och företagande du drömmer om.

Boka coaching via email, personligt möte, telefon eller Zoom

Information och sekretess

ALL kontakt du har med din coach innan-, under- och efter du köpt en tjänst eller produkt, skyddas under professionella vägledares etiska riktlinjer om sekretess och tystnadsplikt, samt hänsyn och respekt för personlig integritet. Detta innebär att du kan vara helt trygg med att ditt ärende och dina kontaktuppgifter kommer att stanna inom företaget. Inga uppgifter säljs, byts, eller på annat sätt lämnas över till andra företag eller personer. 

Vägledning och coaching inom Linnova Karriär fokuseras på att sätta upp mål och handlingsplaner som hjälper dig att ta dig dit du vill. Utifrån dina behov, önskningar och förutsättningar arbetar vi framtidsfokuserat där kärnan i vägledningen/coachingen är att du ska få stöd, hjälp och inspiration att ta egna beslut som stärker dig nu och i ditt framtida yrkes- och privatliv.

Samtalen bygger på förtroende, öppenhet och respekt. Vägledarens/coachens roll är att agera aktivt stöd och vägleda/coacha dig inom den process du genomgår i samtalen. Du är själv ansvarig för din framgång och för eventuella konsekvenser till följd av de val och beslut vägledningen/coachingen kan leda till.

Vägledaren/coachen har inte kompetens att hantera terapeutiska frågor och kommer att föreslå alternativ professionell hjälp om det visar sig passande eller nödvändigt.
 

Etiska riktlinjer

Din coach och vägledare arbetar enligt Sveriges Vägledarförenings etiska riktlinjer. De etiska riktlinjerna lyder som följer:
 
Vägledning är en processinriktad verksamhet och har som mål att underlätta för individer och grupper i alla åldrar och vid olika tidpunkter i livet att välja utbildning, yrke eller karriär samt att bidra till en bättre livsplanering.
För många människor finns ett avstånd mellan var de är och var de vill vara. I det sammanhanget uppstår frågor och behov som vägledarna har till uppgift att besvara, underlätta och möta. Vägledning omfattar en mängd olika verksamheter och områden, privat eller offentligt inom såväl utbildnings- som arbetsmarknadssektorn.
 
Vägledarens arbete kan beskrivas utifrån några exempel på vägledningssökandes frågeställningar och behov:
·         Att hitta information - svårt att överblicka, många alternativ
·         Att fatta beslut - valångest, svårt att avväga, vågar inte välja bort
·         Att få hjälp på vägen - avstämning, behov av samtal och stöd
·         Att skapa motivation - hur går jag vidare? hur ser jag framåt?
·         Att förstå sig själv och livet - vem är jag?
·         Att få reflektera - hur vill jag leva? vart vill jag?
·         Att bli bekräftad - få professionell återkoppling
 

Den professionelle vägledaren har kunskaper inom områden som berör mänskliga möten och relationer och arbetar med avsikt att uppfylla de mål och de behov som nämns ovan.
Trots detta kan det i vägledningsarbetet uppstå motsättningar mellan olika intressen där skilda behov och skyldigheter måste vägas mot varandra och de etiska riktlinjerna ska kunna bidra till etisk reflektion kring dilemman.
Vägledarens yrkesetik utgår från de etiska värden som kan härledas ur FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, EU:s resolution om vägledning 9286/04 samt ILO:s konvention nr 142 om yrkesvägledning.
 
1. Profession
1.1 Vägledning bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. Vägledare strävar efter att utveckla sin verksamhet samt att följa den utveckling som sker avseende teorier och metoder för vägledning.
1.2 Vägledare respekterar varje människas unika och lika värde, främjar rättvisa och likabehandling och motverkar aktivt all form av diskriminering.
1.3 Vägledare främjar individers fria och övervägda studie- och yrkesval.
1.4 Vägledare strävar efter en god självkännedom och medvetenhet om de egna attityderna och värderingarna gentemot individ och samhälle.
1.5 Vägledaren har kunskap om och följer gällande regler för tystnadsplikt och sekretess.
1.6 Vägledaren är medveten om gränserna för den egna kompetensen och hänvisar till annan kompetens när sådan erfordras.
 
2. Individ
2.1 Vägledaren sätter individen i centrum och står fri från särintressen.
2.2 Vägledaren anpassar vägledningsinsatserna efter sökandes behov.
2.3 Vägledaren strävar efter att ge relevant, tydlig och objektiv information.
2.4 Vägledaren är tydlig med förutsättningarna för mötet och om sin egen kompetens.
2.5 Vägledaren hanterar uppgifter om personliga förhållanden med respekt för individens integritet.
2.6 Vägledaren strävar i urvalssituationer efter opartiskhet och neutralitet samt är beredd att motivera sina åsikter och handlingar.
2.7 Bemötandet av individer ska grundas på respekt och en strävan efter att etablera goda relationer.
 
3. Samhälle
3.1 För området vägledning finns lagar, förordningar och mål som reglerar och påverkar vägledningsarbetet. Vägledaren har kunskap om och utgår från dessa i sitt arbete.
3.2 Vägledaren bör sträva efter att utveckla och upprätthålla förtroendet hos medborgarna för vägledningsverksamheten och den professionella kompetensen.


ICF:s 11 kärnkompetenser
Din coach och vägledare arbetar även i enlighet med ICF:s kärnkompetenser för professionell coaching: http://icfsverige.se/wp-content/uploads/2015/08/ICF_ka%CC%88rnkompetenser_svenska.pdf

Betalinfo

Förskottsfaktura:
- levereras till angiven e-postadress efter beställning.
- beställd produkt eller tjänst levereras efter registrerad betalning.
 
PayPal/Kortbetalning vid köptillfället
 
Samtliga priser du hittar på hemsidan är angivna exklusive moms

Linnova Karriär är godkänd för F-skatt

Samtalsalternativ, priser och specifika riktlinjer

Coachingsamtal – via personligt möte, Zoom eller telefon

Dessa typer av samtal passar dig som:

•        Trivs med att samtala och uttrycka dig verbalt
•       Känner dig bekväm med att öppna upp dig ”ansikte mot ansikte” och ”öra mot öra”
•        Vill boka in fasta tider för din coaching och investering i dig själv
•        Vill samtala inom kontorstid
 

Pris:
2300kr (45 min), ex moms

Är du pågående kund i programmet Create your businessflow? Då kan du boka coachingsamtal för 1500kr/45 min.

 


- Samtal via personligt möte - 

För dig som bor, eller reser till, Boden (och dess omnejd), öppnas möjligheten att träffa mig via personligt möte. Vi träffas på mitt kontor på Pontonjärvägen 10 i Boden, eller om du vill kan vi också bestämma en annan plats för samtalet. Exempelvis i din hemmiljö, på ditt kontor eller på annan plats du känner dig bekväm med (inom max 10 min. pendlingsavstånd från Bodens centrum). Platsen för mötet bör vara i en lugn och avskild miljö för att nå bästa resultat.
 
Övriga upplysningar:
Om du kommer försent till bokad tid, har jag rätt att anse tiden förbrukad 15 minuter efter avtalad tid.
Vid försenad ankomst inom dessa 15 minuter ligger ansvaret på dig att den återstående tiden för samtalet kan komma att påverkas av förseningen.
Avbokning meddelas senast 24 timmar innan tiden för inbokat samtal.- Samtal via telefon -

Om du väljer att samtala via telefon så öppnas möjligheten att helt och hållet själv välja var du befinner dig under samtalet. För någon är det hemma i den egna soffan, för en annan i hängmattan på semestern. Möjligheterna är oändliga! Att tänka på är att du väljer en plats där du får sitta ostört och i lugn och ro, så du får ut det mesta möjliga av samtalet.
 
Övriga upplysningar:
Vid samtalstillfället ringer du upp mig på överrenskommen tid för samtalet. Ringer du mer än 10 minuter efter överrenskommen tid, anses tiden förbrukad.
Avbokning meddelas senast 24 timmar innan tiden för inbokat samtal.- Samtal via Zoom (onlinemöte) -

Att bli coachad online via Zoom är nästan som att ses fysiskt: vi ser och hör varandra, och kan ändå fritt välja plats för samtalet. En lugn och avskild plats där du får sitta ostört, är att föredra.
I god tid innan ditt samtal får du en länk till vårt privata virtuella mötesrum och kan via den enkelt klicka in dig i samtalet (kräver att du har Zoom installerat på din dator/platta/mobil).
Testa gärna din anslutning och utrustning (kamera och mic) innan vi börjar samtalet så att inte din samtalstid går åt till tekniska frågor. Om du känner dig osäker på hur du går tillväga, kan jag vägleda dig rätt via telefon.

Övriga upplysningar:
Om du kommer försent till inbokat onlinemöte, har jag rätt att anse tiden förbrukad 15 minuter efter avtalad tid.
Vid försenad inloggning inom dessa 15 minuter ligger ansvaret på dig att den återstående tiden för samtalet/mötet kan komma att påverkas av förseningen.
Avbokning meddelas senast 24 timmar innan tiden för inbokat samtal.Om coachen är försenad eller uteblir vid inbokat samtal, får klienten ett nytt samtal utan extra kostnad. Coachen har också ansvar för att meddela förändringar som ev. påverkar den inbokade tiden, så att klienten kan välja en annan tid för samtalet, och/eller avboka och få pengarna tillbaka.   
- Email Coaching -

Email Coaching passar dig som:
·         trivs med att skriva,
·         uppskattar att slippa boka tid,
·         vill ägna dig åt din coaching på kvällar, helger, luncher eller annat tid som du väljer själv
·         vill ha dina coachingssessioner portabla
·         vill kunna spara och behålla dina sessioner till också framtida utmaningar och behov
 

Du kan välja mellan coachingpaket på 3, 5, 8 eller 10 st brev.

Priser:
3 st. coachingbrev: 2 700 kr ex moms
5 st. coachingbrev: 4 250kr ex moms
8 st. coachingbrev: 6 400kr ex moms
10 st. coachingbrev: 7 500kr ex moms

Varje coachingbrev har ett innehåll som motsvarar ca 1 timmes verbalt coachingsamtal.Framtidens coaching!
Med coaching via e-post har du maximal flexibilitet i när, var och hur du väljer att coachas.
Varje brev är unikt och skapat utifrån dina behov och önskemål, och du kan förvänta dig en mix av frågor, övningar, tankeverktyg, uppgifter, pepp och inspiration på din väg framåt.

Breven är alltid kompakta med syfte att ge dig maximal effekt inom varje enskilt brev. Som jämförelse går det att likaställda effekten från 1 brev - med 1 timmes coachingsamtal, vilket gör emailcoaching till ett mycket prisvärt alternativ för coachning.

Din coach Linda har specialiserad kompetens och stor vana att coacha och vägleda via skrift.

 
Du styr själv när din coaching startar
Oavsett hur många brev du köper, styr du själv vilken dag du vill starta din coaching på.
Detta innebär att du kan göra klart allt med kartläggning och betalning innan om du vill, och sedan låta ditt schema/motivation avgöra när du vill/kan sätta igång din coachingprocess.

Svarstid från din coach är normalt 3-5 vardagar, beroende på processens komplexitet vid tillfället, samt ev. specifika önskemål kring tempo och svarstider.

Den viktiga grunden

För att din process ska bli behovsanpassad, skräddarsydd enligt dina önskemål, och totalt trygg för dig att ingå, börjar alltid vårt samarbete med Kartläggning och Coachingöverenskommelse.

Faktum är, att när du ger dig ut i djungeln av coacher med siktet inställd på att hitta den bästa för dig – se till att denna coach inleder med den här grunden. Det är detta som skiljer professionella coacher från de som inte är det, och med tanke på att du är på väg att dela privata tankar, drömmar och information med din coach, bör du säkerställa att denne vet vad det innebär att hantera sådan information och tillit.Kartläggning -

Oavsett vilken coachinglösning du väljer, inleds alltså processen med en kartläggning som är gratis.

Kartläggningen har som syfte att syna behov, önskemål och fokus för din kommande coachingprocess, och ger dig även en värdefull inblick i hur coachningen kommer att gå till och kännas.

När du beställer Email Coaching kommer din kartläggning via e-post, och när du bokar Coachingsamtal sker kartläggningen via telefon

Kartläggningen är helt gratis och du förbinder dig inte till någon fortsättning förrän du godkänt Coachingöverenskommelsen:


Coachingöverenskommelse -

Coachingöverenskommelsens syfte är att skapa ramar, struktur och trygghet i samarbetet mellan coach och klient. Överenskommelsen tar upp produktval, pris, förutsättningar, metoder och etiska riktlinjer.

Du kommer att få din coachingöverenskommelse till din e-postadress innan du påbörjar din betalda process så att du har kontrollen att godkänna, förkasta eller revidera utan att det påverkar din coachning.

Vad samtalar/skriver man om?

Det är du och dina behov och önskemål som styr fokus inom coachingen.

Jag har mångårig erfarenhet av coaching och vägledning inom karriär- och företagsfrågor, samt personlig utveckling och -effektivitet,  vilket gör att ditt samtalsfokus kan handla om såväl företagandet och/eller övriga områden i ditt liv. 
Skulle jag känna att jag inte har tillräcklig kompetens att coacha dig inom det område du har behov av kommer jag att rekommendera en annan coach som passar dina behov bättre. 

När du bokar coaching med mig Linda, så är inga mål för stora, konstiga eller ”omöjliga”. Under helt sekretesskyddade förhållanden får du chansen att synliggöra vilken framtid du vill ha, och vi formar en kraftfull strategi som tar dig framåt.

Nöjd-kund-garanti

”Din framgång – är min framgång”

Jag vill att du ska känna dig helt trygg med att anlita mig för coaching. Och jag vill att du ska känna dig tillfreds med samarbetet. Därför ger jag en Nöjd-kund-garanti som innebär att du när som helst kan avbryta pågående coachingprocess, och få pengarna tillbaka för ev. återstående betalda och outnyttjade brev och samtal.

Känner du dig redo att ta ett steg närmare ditt drömföretagande?