Varumärke (2) - kopia

Peaka din prestation och produktivitet via Super-flow

Lästid: ca 8 min

Flow handlar i mångt och mycket om prestation och produktivitet. Väldigt intressant för såväl idrottsmän, som företagare och andra som på olika sätt vill maximera värdet av sina ansträngningar och nå fina resultat.

För mig är det också viktigt att lägga till orden: FRIVILLIG och SJÄLVVALD i samband med prestation och produktivitet för att undvika att hamna i press, ångest eller krav.  När vi utgår från en inre kravlös vilja att vid valda tillfällen ”peaka” kan det bli ett värdefullt verktyg i vår vardag.  

Jag vill också lägga till att flow innehåller många fler värden än prestation och produktivitet (exempelvis: arbetsglädje, meningsfullhet, engagemang, skaparkraft, minskad stress och oro), men att vi i detta inlägg ska fokusera på de båda P:na för dig som vill lära dig att planera för- och öka förutsättningarna för att maximera bägge dessa via flow.

Häng med :)

Boxarhandskar som symboliserar att göra sig redo för maximal prestation och produktivitet

Vi fortsätter att skilja mellan Super-flow och Vardags-flow

I förra blogginlägget bjöd jag in dig i mitt sätt att se på- och jobba med flow. Mitt sätt är inte vetenskapligt förankrat utan sprungen ur kombinationen inspiration + egna erfarenheter + praktik.

Inspirationen har jag framförallt fått från flow-experten Steven Kotler som presenterar både psykologin och fysiologin bakom flow.  Jag har även lärt mig mycket av författaren Mihály Csikszentmihalyi som genom sin mångåriga forskning funnit tydliga kopplingar mellan flow och genuin tillfredsställelse och lycka.  Inspiration i stora mått får jag också från Lean, denna välbeprövade, ibland ifrågasatta, men utan tvekan, grymt effektiva metod/koncept/filosofi innehållande ett antal fastställda principer för framgångsrik verksamhetsutveckling. Slutligen vänder jag mig också till det japanska konceptet och filosofin Ikigai, som med sina kloka och lättkonsumerade regler och riktlinjer vägleder oss i att hitta mer mening med livet och en välmående vardag . 

Erfarenheterna och praktiken jag har av användandet av flow kommer dels från min personliga resa till mer flow i vardagen, och mina kunders fina resultat och effekter efter att vi jobbat tillsammans med fokus på flow-främjande åtgärder.

Det jag skriver och lär ut är alltså en fusion och egen tolkning av samtliga dessa delar.  
Nå, tillbaka till begreppen Super-flow och Vardags-flow.

- Super-flow – som jag kallar det – är det tillstånd som de flesta förknippar med flow. Det där korta, intensiva tillståndet av att känna sig oövervinnerlig. Super-flow är när du peakar i prestation, du är fullständigt närvarande i det du gör och tid och rum ”försvinner”.

- Vardags-flow går att beskriva som Super-flow light. Inga absoluta toppar och dalar, utan mer ett jämnt flöde av flyt i din vardag. En varaktig känsla av att du har kontroll, närvaro och prestationsförmåga att utföra dina vardagliga uppgifter.


Värdet med att försöka nå fram till bägge dessa typer av flow ligger framförallt i att vi mår väldigt bra av att uppleva mer flow i våra liv. Oavsett om vi satsar på Super-flow, Vardags-flow eller bägge så ger det en riktigt skön känsla av att vi klarar av våra företagsliv på ett bra sätt. Tips! Vill du läsa mer om den starka kopplingen mellan lycka och flow kan jag varmt rekommendera boken ”Flow: den optimala upplevelsens psykologi” av Mihály Csikszentmihalyi.
 
Som jag lovade i början av detta blogginlägg ska vi nu fokusera på prestation och produktivitet. Det är bland annat fastställt att flow kan öka vår produktivitet med hela 500%, vår inlärning kan bli mellan 2–5 ggr bättre, vår kreativitet kan öka med 7 ggr, och vår fysiska styrka och snabbhet ökar i samband med flow.

Dessa siffror förknippas främst med tillståndet Super-flow, så vi ska nu kika på hur du kan öka förutsättningarna för att uppnå Super-flow mer frekvent och framförallt: vid tillfällen då du verkligen har behov av att prestera på topp.  

Tips! Vill du läsa mer om Vardags-flow kan du kika in på detta inlägg. 

Hur du kan peaka din prestation och produktivitet via Super-flow

Att lära sig hur vi kan ”peaka” vår prestation som företagare är otroligt värdefullt! Tänk dig bara scenariot att du ska hålla en riktigt viktig föreläsning. I publiken kommer betydande personer att sitta som kan bli starka nyckelpersoner för ditt företagande framöver. Du behöver peaka. Du behöver vara på topp. Du vet att du inte kommer att få fler chanser att ”naila” det här, så du behöver göra ditt yttersta för att kunna leverera i ditt absoluta esse.

Så vad gör du för att uppnå ditt absolut bästa tillstånd av full kraft, fokus och prestationsförmåga?
Jo, du utnyttjar flowcykelns 4 stadier.

Steven Kotler är mannen bakom de 4 stadierna i flowcykeln, och jag har fritt tolkat dessa så de anpassas till livet som egenföretagare. (vill du läsa mer om flowcykeln och de 4 stadierna i sitt original hänvisar jag med varm hand till dess grundare Steven Kotler)

Min anpassning av flowcykeln så det passar egenföretagarens behov av att uppnå Super-flow

Jag kommer nu att fortsätta använda exemplet föreläsning och beskriva hur stadierna/faserna kan se ut inför en sådan uppgift. Du kan dock applicera faserna på vilken uppgift som helst som du önskar att ”peaka” vid.   
 
 

Fas 1 – Arbetsfasen

Under denna fas jobbar du hårt och aktivt, och du satsar allt för att förbereda dig optimalt för att kunna peaka i Super-flow vid din föreläsning. Du kan exempelvis samla in stoff och kunskap till din föreläsning, gå en förberedande kurs, skriva manus och fila tills det blir perfekt, skapa PowerPoints, boka lokal, skicka inbjudningar, marknadsföra, träna muntligt x-antal gånger, anlita en coach som hjälper dig att drilla retoriken, etc.

Det som är avgörande för den här fasen – för att framöver kunna uppnå Super-flow - är att du verkligen push hard. Du förser din hjärna med så mycket information och rigoröst förarbete att du upplever att du nästan når bristningsgränsen. Din målsättning i den här fasen är att göra det jobb som krävs för att nå optimal förberedelse, och inte sluta innan du nått det. Arbetsfasen är därför en mycket intensiv och krävande period som pågår så länge det behövs för att nå maximal förberedelse.
 


Fas 2 – Vila och distans

När den här fasen träder in upplever du ofta behovet själv. Du känner dig nu trött, frustrerad och överbelastad efter en intensiv period i Fas 1. Här gör många felet att de försöker pusha ett tag till, eftersom få ser det absolut nödvändiga i att släppa taget – för att sedan kunna uppnå Super-flow. Din hjärna behöver nu vila och distans från allt jobb och alla målsättningar du har med din föreläsning – du behöver släppa taget.

I den här fasen är det viktigt att inte sysselsätta dig med något som ger hjärnan utmaning eller distraktion, exempelvis Tv eller samtal med en kollega, eftersom det stör dina möjligheter att uppnå Super-flow längre fram. Bra aktiviteter i vilofasen är istället promenader, fysisk träning utan krav på inlärning, meditation, gräsklippning eller liknande som du kan göra utan att behöva lära dig nya saker.
 


Fas 3 – Flow-time!

Om du lyckats med faserna 1 och 2 - kommer nu belöningen från din minutiösa förberedelse och totala avkoppling i form av Super-flow!

Du kliver upp på föreläsningsarenan och topp-presterar! Du är i din absoluta kraft, känner dig oövervinnerlig, inspirerad, fokuserad, närvarande, lycklig, kreativ och i full kontroll. Dina åhörare kan utmana dig med svåra frågor som du utan problem hittar kloka svar på. Tekniken kan krångla, ditt manus kan vara kvar hemma, mobilsignaler och störande ljud kan dugga tätt i publiken och du rör dig ändå smidigt mellan utmaningarna utan svårigheter. Du förvånar nästan dig själv över hur i total kontroll du är i situationen. Jaa, det känns nära nog magiskt.
 


Fas 4 – Återhämtning och sammanslagning

Fas 1 och 3 har nu krävt massor av energi av dig och du behöver återhämta dig, vila och sova innan du kan återgå till ett jämnare flöde i din vardag igen (alternativt kliver du in i Fas 1 igen direkt efter du återhämtat dig klart och går igenom faserna på nytt)

I sitt optimala tillstånd innebär Fas 4 att du avslappnat reflekterar kring det du precis upplevt, och låta resultat och upplevelser förenas och landa inom dig, samtidigt som du utan press vilar så mycket att du återfår full kraft och ork igen.

Att tänka på i den här fasen är att du redan i förväg frigör tillräckligt utrymme så att du verkligen hinner återhämta dig så mycket som du behöver. Är du exempelvis en person som normalt sett behöver återhämtning ofta för att inte känna dig slut och överstimulerad, kan du räkna med att du behöver avsätta extra mycket tid för att återhämta dig från ditt Super-flow.

En sak till att ha i åtanke är att det finns risker att den nyss upplevda euforin i Super-flow – nu i fasen efter - ger bakslag. Det är inte ovanligt att hamna i en ”dipp” och saknad efter den härliga känslan av Super-flow, som nu försvunnit. Du kan också börja se annorlunda på den prestation du normalt har, och uppleva att den inte duger. När du upplevt Super-flow har du fått bevis på att du uppenbart kan prestera på den höga nivån och detta riskerar att skapa en stressig och kravfull tillvaro för dig med en konstant strävan efter att uppnå Super-flow om och om igen.
 

Hur du kan använda den här kunskapen

Som du ser så finns det både för- och nackdelar med Super-flow, och det är viktigt att vara medveten om, för att kunna minska riskerna för de negativa delarna och proaktivt planera in sätt att hantera dem – om/när de kommer.

Och du kommer också att behöva träna dig i att till fullo utnyttja och nå värdet av samtliga faser, och förstå att även om du blir riktigt skicklig så finns det aldrig en garanti i att du varje gång du provar kommer att uppnå det optimala tillståndet av Super-flow. Det är nämligen inte många (om ens någon?) som så till fullo har kontroll över alla delar som samspelar utom och inom oss så att detta går att få 100% makt över.

Trots detta, så kommer du att uppnå stora skillnader i prestationshöjning, kontroll och fokus tack vare att du jobbar enligt faserna. Jag har återkommande kunder som ber mig om hjälp inför viktiga händelser och uppdrag, där målsättningen är att uppnå Super-flow vid rätt tillfälle.  Många når det också tack vare att vi jobbar väldigt proaktivt och fokuserat med alla faserna, och de som inte riktigt uppnår Super-flow – vittnar ändå om fantastiska känslor av att känna sig på topp och i full kontroll vid rätt tillfälle.
 


Så varför inte testa..? :)
Har du ett viktigt möte framför dig, eller ett uppdrag du gärna vill maxa din prestation vid? Prova att skapa en plan för hur du kan jobba med de 4 faserna i flowcykeln så att du når en extra härlig peak när du behöver det.

Det ”värsta” som kan hända är att du får väldigt bra saker gjorda i Fas 1, att du unnar dig välförtjänad vila därefter, och att du sedan - tack vare ditt fina förberedande jobb + vila – kommer att känna dig utvilad och väl förberedd på dagen D.

Inte alls så illa tycker jag :)

@lindalindberg
 
 


Om du vill ha stöd för att bygga upp för Super-flow inför ett viktigt uppdrag, uppgift, etc hjälper jag dig gärna. Kontakta mig på linda@linnovakarriar.com så tar vi det därifrån :)
 

Linda Lindberg

Jag som har skrivit detta inlägg heter Linda Lindberg. 
Mitt jobb och passion är att hjälpa dig företagare att nå hållbar och välmående framgång

Varmt tack för att du tog dig tiden att läsa! Lämna gärna en kommentar så att jag får veta att du har varit här :)
//Linda
linda@linnovakarriar.com
@lindalindberg

@emailcoachen