Varumärke (2) - kopia

Bästa strukturtipset för mer fokus och energi!


Det här inlägget är kopplat till #Flowboosten

Flowboosten är ett gratis stöd för dig företagare som vill ha inspiration, pepp och verktyg som hjälper dig FRAMÅT.

”Vi tar emot mer information när vi går igenom mailen på morgonen än vad vår hjärna är utrustad för att göra under en hel dag”.
 
Jag tänker inte gå in i detalj på vad som händer i hjärnan när vi ständigt matas med önskvärd och icke önskvärd information, men jag kan säga så pass att det blir kaos. Vi är inte skapt för detta och hjärnan klarar inte av att hantera informationen så som vi skulle VILJA: dvs dra nytta av allt på ett smart och långsiktigt strategiskt sätt. Näe, istället kickar vårt varningssystem igång varje gång det kommer in nya saker på mail, telefon, medier, etc.
 
Det är alltså inte alls konstigt att vi blir trötta, splittrade och överväldigade av det enorma flöde av information vi dagligen får.
 
Så för att göra det lite lättare för vår hjärna att hantera allt, och som belöning känna mer energi och fokus, kan vi börja göra så här:
 

1.    Ha alltid meningsfulla mål att navigera efter

När du vet vad du vill uppnå och varför har du en ovärderlig måttstock för ALLT du gör i ditt företagande.

Påminn dig dagligen om dina mål så kommer du både medvetet och omedvetet att rensa bort information som inte gagnar din målsträvan, och lättare urskilja den information som hjälper dig framåt och närmare ditt mål.

2.    Skapa gränser för när du tar in information

Boka in fasta tider då du hanterar mail, går igenom sociala medier, deltar i möten och telefonsamtal.

Under övrig tid: stäng av signaler och notiser så mycket du kan och unna dig fokustid utan störningsmoment.

3.    Börja använda ett filter

När du sedan har en inplanerad stund för exempelvis mailhantering: ta dig an uppgiften med ett filter.

Filtret gör att du tar kontroll och bestämmer vad du ska göra med informationen, istället för att bara låta allt strömma in i din hjärna.
Ditt syfte bör alltid vara att mailet (i det här fallet) ska avslutas och plockas bort från din inkorg.Så här sorterar du (exempelvis mail) med hjälp av KSG-filtret:
 

  • Kasta – Att lära dig att kasta och rensa bort oviktigt (dvs det som INTE är förenligt med dina mål) är framgångsrikt och väldigt befriande. Det fyller på energi och ger dig en kick när du känner att du gjort dig av med något, och avslutat det som annars skulle ha stulit tid från viktigare saker. Använd gärna frågan: ”-Är detta det jag behöver nu för att nå mina mål?” för att avgöra vad som direkt kan hamna i skräpkorgen.
  • Spara – Att spara ”det här kan vara bra att ha”-information gör vi ofta som företagare, eller hur? Och det är egentligen inte fel, så länge du har en tydlig struktur för dina spara-grejer. EN mapp och/eller pärm där du lägger in dessa, gör att du slipper lösa lappar, mentala ”minnesanteckningar”, och lästa men inte åtgärdade mail i inkorgen. 
Ta för vana att gå igenom dina spara minst en gång varje vecka för att uppdatera dig kring värdet av det. Kanske är informationen inte så bra längre och kan kastas? Kanske har den stigit i viktighetsgrad och ska flyttas över till:
  • Göra – Denna etikett får information som du direkt skriver in i din kalender. Det kan exempelvis vara ett möte, en åtgärd du ska göra på din hemsida, ett samtal du ska ringa till en kund, etc. Ibland är göra-information komplext och består av flera mindre delar som du ska göra under olika tillfällen. Då kan du skriva ner alla delmoment i EN att göra-lista, som du sedan successivt plockar från och för in i kalendern när det ska göras.

När du tar för vana och skriver in alla "göra" i din kalender så här, så får du en tydlig bild av din arbetsbelastning. När du behåller ”to dos” i huvudet får du inte den översikten och kan väldigt lätt hamna i en ohållbar arbetssituation. Så skriv alltid in dina "göra" i kalendern så ser du direkt om du behöver skala av och/eller delegera för att kunna/hinna/orka genomföra.Självklart så tar denna rutin (som alla andra) lite tid att bemästra fullt ut. Dock kommer du snabbt att känna hur befriande det är att ta kommando över informationsflödet på det här sättet. Du bestämmer när du tar in ny information, och du tar direkt kontrollen över vad som händer med informationen (kasta, spara eller göra).

I och med detta ”uppgraderar” du din hjärna så den får lättare att hantera dagens strida ström av information, och hjälper på så sätt dig själv att behålla mer fokus och energi för det som är verkligt viktigt för dig.

Och det är en morot om något, inte sant! :)

//Linda

Linda Lindberg

Jag som har skrivit detta inlägg heter Linda Lindberg. 
Mitt jobb och passion är att hjälpa dig företagare att nå hållbar och välmående framgång.

Varmt tack för att du tog dig tiden att läsa! Lämna gärna en kommentar så att jag får veta att du har varit här :)
//Linda
linda@linnovakarriar.com
@lindalindberg

@emailcoachen